Philipp Foltz/Wikimedia Commons
Perikleen hautajaispuhe

Mikä oli antiikin demokraattisin valtio?

Kumpi oli lähempänä nykydemokratiaa, antiikin Ateena vai Rooman tasavalta?

Ateena oli lähinnä nykyaikaista demokratiaa

Antiikin ajan Ateena oli lähempänä sitä, mitä demokratialla nykyään tarkoitetaan. Tosin Ateenassakin äänioikeutettuja olivat vain täysi-ikäiset vapaat miehet, joita oli 10–20 prosenttia kaupunkivaltion asukkaista.

Heillä oli kuitenkin yhtäläiset mahdollisuudet vaikuttaa asioihin, sillä heillä oli oikeus puhua ja tehdä lakiehdotuksia kansankokouksessa.

Siinä valittiin arvalla tai äänestämällä virkamiehiä julkisiin tehtäviin aina kahdeksi vuodeksi kerrallaan.

Roomassa demokratia ja vaikutusvalta riippuivat sosiaalisesta luokasta

Roomassa yksilön vaikutusmahdollisuudet olivat heikommat. Tasavallan tarkoitus oli estää yhtä henkilöä kaappaamasta valtaa itselleen, ja sen eri hallintoelimet valvoivat toistensa toimintaa.

Kansalaiset oli jaettu eri luokkiin, ja pienellä yläluokalla oli paljon enemmän sananvaltaa kuin köyhällä enemmistöllä.

Demokratia vs. tasavalta

© Shutterstock

Ateena

  • Kaikki saivat ehdottaa lakeja
  • Yksilökohtainen äänioikeus
  • Virat jaettiin arpomalla

Yksi mies, yksi ääni

Ateenaa hallitsivat vapaista miehistä muodostunut kansankokous sekä niin sanottu 500:n neuvosto ja tuomioistuimet. Kansankokous päätti asioista äänten enemmistöllä, ja kaikkien ääni oli samanarvoinen.

© Shutterstock

Rooma

  • Senaatti sääti lait
  • Luokkakohtainen äänioikeus
  • Viroista päätettiin komiteoissa

Senaatti käytti valtaa

Rooman hallintoelimet valvoivat toisiaan. Eniten valtaa oli silti senaatilla, jonka jäseniä ei valittu vaaleilla. Roomalaiset äänestivät yhteiskuntaluokittain, ja yläluokalla oli kaikkein eniten äänivaltaa.