Shutterstock

Kuka oli Platon?

"Tietämättömyys on kaiken pahan alku”, sanoi Platon, mutta kuka hän oikeastaan oli? Historian pikakurssilla saat tärkeimmät tiedot filosofin elämästä.

Platon pähkinänkuoressa

Syntyi: Ateenassa, Kreikassa

Opinnot: Opiskeli aikansa tunnetuimpien filosofien, kuten Sokrateen, johdolla. Platonista ja Sokrateesta tuli ystävät.

Työ: Filosofi, kirjailija, yksityisopettaja ja neuvonantaja

Tunnettuja teoksia: Valtio (n. 380 eaa.) ja Sokrateen puolustuspuhe (n. 400 eaa.)

Siviilisääty: Naimaton

Platonin tärkeimmät ajatukset

Varma totuus on olemassa!
Platonin aikana filosofit eivät uskoneet objektiivisen totuuden olemassaoloon. Kaikki riippui näkökulmasta. Platon oli eri mieltä.

Hänen mukaansa todellisuus on olemassa, mutta samoin kuin piirretty ympyrä ei voi olla täydellinen, myös näkemämme totuus on aina epätäydellinen.

Valtion on edistettävä totuutta
Platon esitti, että koska ihmiset elävät epätäydellisessä fyysisessä maailmassa, meidän on vaikea tunnistaa oikeaa totuutta, joka on olemassa vain ideana.

Ihmiset ovat Platonin mukaan kuin vankeina luolassa, josta he näkevät ulkona olevan todellisuuden vain varjona.

Vain tiedon avulla on mahdollisuus lähestyä totuutta.

Valtion on edistettävä totuutta
Platonin mielestä yhteiskunta on järjestettävä niin, että ihmisillä on edellytykset elää sopusoinnussa totuuden kanssa.

Tämä edellytti tiukkaa hierarkiaa. Valtio piti rakentaa kuin keho, jossa joka osalla oli paikkansa ja tehtävänsä.

Käsityöläiset ja muut tavalliset ihmiset vastasivat vatsaa. Heidän tehtävänsä oli tehdä työtä ja huolehtia asukkaiden hyvinvoinnista.

Sotilaat, tai vartijat, kuten Platon heitä kutsui, vastasivat rintaa, joka edusti rohkeutta. Heidän piti suojella valtiota vihollisilta.

Ylinnä hierarkiassa olivat filosofit. He edustivat päätä ja päättivät kaikista asioista. Hallitsijoilla oli suuri valta, sillä ihannevaltiossa asukkaat palvelivat valtiota, ei toisinpäin.

Esimerkiksi lapset kuuluivat yhteiskunnalle, jonka asia oli päättää, mikä lasten tehtävä olisi yhteiskunnassa.

Myös taide palveli valtiota. Se ei esimerkiksi saanut kuvata ihmisten rumia puolia vaan sen piti pelkästään kuvailla kaunista ihannetilaa.

3 käännekohtaa Platonin elämässä

  • Platon nautti opiskelijaelämästä. Nuorena hän kuunteli innokkaasti suuria ajattelijoita. Hänen elämänsä oli filosofi Apuleioksen mukaan ”kovaa työtä ja rakkautta opintoihin”.

  • Platon perusti noin 40-vuotiaana filosofikoulun, Akatemian. Sinne saapui oppineita läheltä ja kaukaa, ja se oli esikuvana Euroopan myöhemmille yliopistoille.

  • Platonista tuli suosittu yksityisopettaja. Hän oli jo iäkäs, kun hänet palkattiin opettajaksi ja neuvonantajaksi Syrakusan nuorelle kruununperilliselle Dionysiokselle.

...ja aallonpohja

  • Oppilas saattoi Platonin pulaan. Platonin oppilaasta Dionysioksesta tuli tyranni. Hän myi Platonin orjaksi, ja tämä pelastui vasta, kun hänen ystävänsä osti hänet vapaaksi.

Platon vaikutti rakkauskäsityksiin

Platon piti henkistä rakkautta ilman eroottista latausta tunteen ylevimpänä muotona.

Käsite ”platoninen rakkaus” tarkoitti keskiajalla antautumista Jumalalle, mutta uudempana aikana sitä alettiin käyttää ystävyyssuhteista, joihin ei liity seksuaalisuutta.

Kadonneen Atlantiksen tarua pidetään Platonin keksimänä.

© Shutterstock

Moni ei tiedä Platonista...

...että hän keksi Atlantiksen. Hänen tarinassaan se sijaitsi saarella Atlantin valtamerellä. Saaren asukkailla oli ihana elämä, ennen kuin valtakunta vajosi mereen.

Useimmat Platonin aikalaiset tiesivät, että tarina oli keksitty, mutta myöhemmät historioitsijat ja seikkailijat ovat innokkaasti etsineet kadonnutta valtiota.

Myytti on poikinut lukuisia kirjoja, elokuvia ja sävellyksiä.