Kuinka suuri oli antiikin Ateena?

sunnuntai 1. marraskuuta 2009

Antiikin Ateena oli suurim­millaan 400-luvulla eaa., jolloin siellä oli noin 500 000 asukasta. Ateenalaisen
historioitsijan Thukydideen (noin 460–400 eaa.) mukaan kaupungissa asui täydet
kansalaisoikeudet omaavia vapaita miehiä hänen aikanaan noin 40 000, ja heidän lisäkseen oli noin 70 000 vieraspaikkakuntalaista eli ”metoikkia”. Loput Ateenan asukkaista olivat naisia,
lapsia ja orjia, eli vapaiden kansalaisten osuus oli vain kahdek­sisen prosenttia.
Asukkaista noin 120 000 asui kaupunginmuurien
sisäpuolella, loput asuivat esikaupunkialueilla tai
Attikan maakunnassa, joka
kattoi 3 800 neliökilometriä Ateenan ympärillä. Ateenan kaupunkivaltiolla oli myös siirtokuntia Kreikan saarilla ja Välimeren rannikoilla,
mutta niiden asukasluvuista ei ole enää nykyisin tietoa.suuri oli antiikin Ateena?

Ehkä sinua kiinnostaa...