Peter Horree/Imageselect

Keitä olivat etruskit?

Ennen roomalaisia Italiaa asuttivat etruskit, joiden taitavat insinöörit saattoivat innoittaa roomalaisia rakentamaan mahtavia akveduktejaan.

Etruskit olivat muinainen kansa, joka eli Italiassa suunnilleen vuosina 800–300 eaa.

Etruskit eivät koskaan perustaneet varsinaista omaa valtiota, mutta heillä oli Italiassa monia vahvojen aristo­kraattiperheiden johtamia kaupunkeja.

Etruskikuninkaat hal­litsivat myös Roomaa, mutta ajan mittaan rooma­laisten vahvistuessa etruskit ja heidän kulttuurinsa sulautuivat kasvavaan ­Rooman valtakuntaan.

Arkeologisten löytöjen perusteella ­tiedetään, että etruskeilla oli lukuisia jumalia.

Heidän jäljiltään on löydetty upeita taide­teoksia, ja he olivat myös teknisesti taitavia ja rakensivat korkeita rakennuksia ja kastelujärjestelmiä, jotka ehkä innoittivat roo­malaisia rakentamaan mahtavia akveduktejaan.

Edistyksellisestä kulttuuristaan huo­limatta etruskeilta ei jäänyt lainkaan ­kirjallisuutta, vaan kirjalliset maininnat heistä etevinä kauppiaina ja viljelijöinä ovat peräisin myöhemmistä kreikkalais- ja roomalaislähteistä.

Niissä etruskeja kuvaillaan moraalisesti avomie­lisiksi – ehkä siksi, että etruskimiehet kohtelivat naisia vertaisinaan toisin kuin kreik­kalaiset ja roomalaiset miehet.

Etruskien alkuperä on ollut arvoitus antiikin ajoista asti. Kreikkalainen historioitsija Herodotos kirjoitti, että etruskit olisivat tulleet nykyisen Turkin alueelta.

Teoriaa ei kuitenkaan ole voitu vahvistaa yksiselitteisesti DNA-analyyseilla.