ÖAI, M. Bietak
Egypti katkaistu käsi

Farao osoitti valtaansa käsiä katkomalla

Egypti joutui vieraan vallan alle noin 1650 eaa. – ja nyt löydetyt 12 irti leikattua kättä viittaavat siihen, että valloittajat toivat mukanaan verisen tradition.

Saksalaisarkeologit ovat tutkineet 12:ta egyptiläisestä palatsista löytynyttä katkaistua kättä, jotka ovat ehkä faraon saamia voitonmerkkejä vihollisistaan.

Kyseessä on ensimmäinen fyysinen todiste tavasta leikata vihollisilta käsi irti muinaisessa Egyptissä.

Kädet oli leikattu tarkasti irti

Kädet oli haudattu kolmeen kuoppaan hyksojen palatsin pihalle muinaisessa Avariksen kaupungissa Koillis-Egyptissä. Kaupunki oli Egyptiä noin 1640–1530 eaa. hallinneiden hyksojen dynastioiden pääkaupunki.

Arkeologit ovat aiemmin löytäneet kuvauksia katkaistuista käsistä egyptiläisistä hautakirjoituksista ja temppelireliefeistä hyksojen hallintokaudelta ja sen jälkeen. Palatsialueelta löydetyt kädet ovat nyt tutkijoiden mukaan vahvistaneet käytännön olemassaolon.

Katkaistuja käsiä Egyptissä

Osa arkeologien muinaisen palatsin alueelta löytämistä käsistä.

© ÖAI, M. Bietak

Tutkimus on julkaistu artikkelina Nature-tiedelehdessä. Siinä Saksan arkeologisen instituutin tutkijat kertovat, että kädet ovat 11 mieheltä ja yhdeltä naiselta ja että ne ovat olleet hautaan laitettaessa ”pehmeitä ja joustavia”, mikä viittaa siihen, että ne on katkaistu joko ennen rigor mortiksen eli kuolonkankeuden alkamista tai sen päätyttyä. Jos kädet on katkaistu eläviltä vihollisilta ennen kuolonkankeutta, katkaisu on tehty seremonian aikana tai juuri ennen sitä.

Tutkijoiden mukaan on kuitenkin todennäköisempää, että kädet on katkaistu aiemmin ja asetettu hautoihin kuolonkankeuden päätyttyä.

Lisäksi tutkimuksissa kävi ilmi, että kaikki kädet olivat oikeanpuolisia käsiä ja että ne oli kaikki katkaistu ranteesta samasta kohdasta. Se viittaa siihen, että katkaiseminen on tapahtunut suunnitellusti ja sillä on ollut tietty tarkoitus.

Tutkijoiden mukaan kädet ovat todennäköisesti leikattu irti faraon vihollisilta, mahdollisesti sotavangeilta. Kädet oli asetettu kuoppiin ”sormet levitettyinä ja kämmenpuoli alaspäin”, mistä tutkijat ovat päätelleet, että käsiä on esitelty seremoniassa, jolla on korostettu faraon mahtia.

Perinne jäi elämään

Tutkijapiireissä on pitkään ollut vallalla käsitys, että hyksot esittelivät egyptiläisille tavan ottaa vihollisiltaan fyysisiä voitonmerkkejä. Näin on päätelty siitä, että kuvauksia irti leikatuista käsistä alkaa esiintyä juuri hyksojen valtakauden aikana.

Hyksot tulivat Levantista nykyisen Syyrian alueelta, ja he valloittivat suuria osia Egyptistä 1600-luvulla eaa. ja perustivat oman dynastiansa. Hyksot olivat ensimmäiset vieraat valloittajat Egyptissä, mutta he hallitsivat vain maan pohjoisosaa ja kävivät käytännössä koko ajan sotaa perinteisten faraoiden kanssa, jotka hallitsivat edelleen Thebassa Etelä-Egyptissä.

Farao Ahmose I lopulta karkotti hyksot noin 1530 eaa., mistä alkoi Egyptin kukoistuksen aikakausi, Uusi valtakunta. Kirjoitukset ja kuvat katkaistuista käsistä kuitenkin jatkuivat, mikä viittaa siihen, että egyptiläiset omaksuivat tavan vanhoilta valloittajilta.

Käsiä Egypti

Ramesses III:lle (1186–1155) omistettu temppeli todistaa, että egyptiläiset omaksuivat tavan katkaista vihollisilta käsiä. Todennäköisesti reliefi kuvaa sitä, miten katkaistuilla käsillä osoitettiin taistelussa kuolleiden vihollisten määrä.

© Steven C. Price