Egyptiläishaudasta löytyi kaltoin kohdeltu lapsi

Egyptiläiseltä hautausmaalta on löydetty 2 000 vuotta sitten kuolleen lapsen luuranko, jossa on useita merkkejä väkivallasta. Kyseessä on historian vanhin tunnettu lapsen kaltoinkohtelutapaus.

Egyptin roomalaisajalta peräisin olevat lapsen jäännökset löytyivät Dakhlehin keitaalta.

Egyptiläislapsen vammat viittaavat pitkään jatkuneeseen pahoinpitelyyn

Käsivarren, solisluun ja kylkiluiden murtumat ovat vain osa niistä vammoista, joita arkeologi Sandra Wheeler havaitsi 2 000 vuotta vanhassa pikkulapsen luurangossa.
Luuranko löytyi muinaiselta egyptiläiseltä hautausmaalta.

"Muissakin löydetyissä lasten luurangoissa oli joitakin vammoja, mutta vain tässä yhdessä pahoja luunmurtumia oli näin paljon", Sandra Wheeler kertoi Discovery Newsille.

Vammat olivat eri paranemisvaiheissa, eli ne ovat syntyneetkin eri aikaan. Wheelerin mukaan se viittaa lapsen säännölliseen pahoinpitelyyn pikemminkin kuin onnettomuuksiin. Erityisesti lapsen käsivarsissa olleet vammat antavat aihetta epäillä väkivaltaa.

Sekä lapsen vasen että oikea käsivarsi olivat katkenneet. Lasten luut ovat aikuisen luita joustavampia, joten niiden katkaiseminen vaatii suurta voimaa. Wheelerin teoria on, että aikuinen on tarttunut lasta kovakouraisesti käsivarsista ja ravistellut tätä voimakkaasti. Vammat kylkiluissa, selkärangassa ja solisluissa ovat puolestaan seurausta lyömisestä. Solisluu on murtunut vain hieman ennen lapsen kuolemaa, ja murtuminen on voinut jopa aiheuttaa kuoleman.

Egyptiläiset pitivät yleensä lapsista hyvää huolta

Kyseessä on varhaisin dokumentoitu lapsen pahoinpitelytapaus. Luuranko löytyi Dakhlehin keitaalla Egyptissä olevalta hautausmaalta, joka oli käytössä Egyptin roomalaisaikana noin ajalla 50–450 jaa.

Muinaisessa Egyptissä lapsia rakastettiin ja arvostettiin.

Roomalaisetkin epäilemättä rakastivat lapsiaan mutta pitivät heitä heikkoina yksilöinä, jotka vanhempien piti valmistella elämän karuun todellisuuteen. Ruumiillinen kuritus oli arkipäivää monelle roomalaislapselle. Mahdollisesti jotkut egyptiläisvanhemmatkin ovat ajan mittaan omaksuneet roomalaisten ankarat kasvatusmenetelmät.