Näin tutkijat tutkivat tuhopolttoa

Scandinavian Starilla sattuneen tuhoisan tulipalon kaltaisen tapauksen jälkeen onnettomuustutkijat aloittavat työnsä. Palaneiden tilojen hiiltyneet jäännökset saattavat näyttää silkalta sekasorrolta, mutta tutkijat saavat paljon tietoa irti hiiltyneistä pinnoista, liekkien jättämistä kuvoista ja tulen leviämisestä. Tiedoista voi päätellä, sytytettiinkö palo tahallaan.

Oheinen kuva näyttää tulipalon kehittymisen Scandinavian Starilla.

Lisäksi kerromme palotutkijoiden järjestelmällisestä työstä, johon kuuluu monta vaihetta.

Ensimmäinen palo:

vähän ennen klo 2.00.

Tappava tulipalo:

tyyrpuurin puolella vähän yli klo 2.00.

Öljypalo:

klo 15.00 lauantaina – vuorokausi ensimmäisestä.

Hissikuilun palo:

sunnuntaiyönä.

Diskon tulipalo:

sunnuntaina kaksi päivää ensi palosta – klo 15.30.

Palo ravintolassa:

vähän yli klo 15.30 sunnuntaina.

Vaihe 1: Ensin täytyy määrittää syttymispaikka

Lämpö leviää tiettyä muotoa noudattaen

Mikä tahansa tulipalo jättää runsaasti jälkiä, joita onnettomuustutkijat kutsuvat palokuvioiksi. Esimerkiksi lattialla syttynyt tulipalo muodostaa V-kuvion seiniin ja oviin, ja siitä voi päätellä syttymispaikan.

Palokuvion muoto paljastaa vielä sen, onko tulipalo edennyt huonetilassa hitaasti vai räjähtäen – kapea kulma kertoo tulipalon edenneen vauhdilla.

Ulkoa edetään sisään

Palokuvioita on tutkittavana sitä enemmän, mitä voimakkaampi tulipalo on ollut. Pitkään jatkuneessa tulipalossa liekit ovat luultavasti ehtineet tuhota sen ensi merkit.

Tulipalon tutkijat aloittavat siksi ulkoa ja etenevät sitten sisään syttymispisteen määrittämiseksi. Avoimeksi jäänyt ovi vihjaa selvästi siitä, missä huoneessa tulipalo syttyi.

Syttymissyy on selvitettävä

Syttymispiste on usein alhaalla huonetilassa, muttei suinkaan aina. Pahimmat vauriot eivät välttämättä ole juuri syttymispaikassa, mutta kokeneet tutkijat löytävät paikan lopulta.

Syttymispisteen määrittämisen jälkeen tutkijat voivat selvittää, sytytettiinkö tulipalo tahallaan.

Tulipalon tutkinta alkaa aina sen syttymissyyn selvittämisestä. Se vaatii puolestaan palon syttymispaikan määrittämisen. Tehtävä on vaikea, jos huone tai rakennus on palanut kauttaaltaan ja kaikkialla on vain nokea ja tuhkaa.

Siksi tutkijoiden on tunnettava teoriat liekkien palokuvioista, ja heidän on selvitettävä tulipalon ajallinen eteneminen. Palaneet materiaalit täytyy nekin määrittää, ja täytyy myös tietää, millaiset aineiden ominaisuudet ovat niiden joutuessa tulelle alttiiksi.

Noki ja savun muodostus palaneessa huonekalussa voi paljastaa, mihin suuntaan palo levisi. Se voi puolestaan paljastaa sytytyspaikan.

Palokuvioita.

Alligaattorin suomuja muistuttava hiiltyneen puun lohkeilu kertoo, kuinka pitkään puu on palanut, mutta lohkeamien syvyys vaihtelee muun muassa puulaadun ja tilan vetoisuuden mukaan.

Vaihe 2: Tutkijat penkovat lasinsiruja ja tuhkaa

Tutkijat pyrkivät määrittämään tahallisuuden palon syttymisessä etsimällä fyysisiä todisteita – kuten missä tahansa muussakin rikostutkinnassa.

Sormenjäljet ja geneettiset jäännökset voivat selviytyä voimakkaankin tulipalon kovasta kuumuudesta, mutta jälkiä voi olla hankala löytää karrelle palaneesta tilasta.

Pinnat ovat varmasti noessa, mutta jotkin materiaalit paljastavat ennen paloa ja sen aikana vallinneet olosuhteet. Varsinkin tulipalon alkuvaihe kiinnostaa tutkijoita.

©

Lasi on paras johtolanka

Palotutkinnan tärkeimpiin fyysisiin todisteisiin kuuluu lasi. Tutkijat saavat selvitettyä, onko tuhopolttaja esimerkiksi rikkonut ikkunan ennen palon sytyttämistä.

Kuumuus murskaa lasin täysin eri tavalla kuin miten se hajoaisi iskun voimasta ennen tulipaloa. Palon räjähdysmäinen syttyminen johtaisi puolestaan siihen, että lasinsirpaleet olisivat syttymispisteeseen nähden ikkunan ulkopuolella ja ne olisivat muodoltaan pitkulaisia ja kapeita.

Noen mustaama lasikin voi paljastaa, että tilassa paloi pitkään ennen kuin ylipaine rikkoi lasin.

Siitä voidaan päätellä esimerkiksi se, että palo on syttynyt luonnollisesti eikä sitä ole edistetty esimerkiksi bensiiniä huonetilaan kaatamalla.

©

Tuhkakasoissa on kullanarvoista tietoa

Vaikka jäljellä olisi vain tuhkaa, tieto rikospaikan huonekalujen sijoittelusta voi paljastaa, onko merkittäviä palon lähteitä aseteltu epätavallisesti.

Tuhopolttaja on voinut pinota vaikka lehtiä tai roskia, tai huonekaluja on kasattu kokoon sytykkeiksi.

©

Bensiini ja jalanjäljet paljastavat

Tavanomaisen rikospaikkatutkinnan tapaan palotutkijatkin etsivät esineitä, joita ei pitäisi olla syttymispaikalla, kuten tupakansytyttimiä tai bensiinikanistereita.

Syttymispisteen ympärillä voi myös olla selviä merkkejä rikoksesta, kuten auki murrettuja kaappeja tai avonaisiksi kiilattuja palo-ovia, joilla on haluttu edistää tulipalon nopeaa leviämistä.

Joskus tutkijat löytävät palopaikalta jopa kengänjälkiä, sillä tuli leviää ensisijaisesti alhaalta ylöspäin.

Vaihe 3: Kemistit aloittavat työnsä

Palotutkijat vievät palopaikalta laboratorioon tarkempiin tutkimuksiin yleensä jäännöksiä tekstiileistä, esimerkiksi matoista, joissa uskotaan olevan paloherkkiä nesteitä.

Kemistit voivat sitten selvittää laboratoriossa, onko tekstiilejä kasteltu jollakin herkästi syttyvällä nesteellä, sillä se olisi toki selvä merkki tahallisuudesta eli rikoksesta.

Mikäli kemistit saavat määritettyä täsmällisesti nesteen, jolla tekstiiliä on kasteltu, tiedon avulla voidaan rajata mahdollisten tekijöiden joukkoa pienemmäksi.

Seuraavaksi pitää vain selvittää, kuka tai ketkä olisivat päässeet käsiksi kyseisen kaltaiseen nesteeseen.

©

Nesteet palavat rengasmaisesti

Palavan nesteen avulla sytytetystä tulipalosta jää selvät jäljet. Esimerkiksi bensiinillä kastellun maton palokuviot ovat siinä muodossa, jossa nestettä kaadettiin mattoon – yleensä pitkulaisina juovina.

Palavaa nestettä sytytettäessä aluksi palavat vain nesteestä erittyvät kaasut. Nesteläikän reunamilla ovat siis pahimmat vauriot, ja itse nesteläikkä syttyy palamaan vasta hiukan myöhemmin.

Tällaisesta palamisesta jää yleensä donitsimainen pyöreä palokuvio.

©

Näytteillä tuetaan selitystä syttymisestä

Tutkijat ottavat näytteitä onnettomuuspaikalta ja sulkevat ne erityisiin nailonista valmistettuihin palopusseihin, jos he epäilevät tulipaloa tahallisesti sytytetyksi.

Mukaan leikataan usein palanen lattiamattoa, ja samasta lattiamatosta otetaan myös vertailunäytteitä, joilla voidaan vahvistaa tai sulkea pois herkästi syttyvän nesteen käyttäminen.

Erilaisista materiaaleista otetuista näytteistä on sekin hyöty, että materiaalit syttyvät palamaan keskenään eri lämpötiloissa.

Palopaikan kuumuudesta saatu tieto saattaa paljastaa tutkijoille, millaista herkästi syttyvää nestettä tulipalon tahalliseen sytyttämiseen on käytetty.

©

Laboratoriokokeet paljastavat kaiken

Sinetöidyt näytteet analysoidaan laboratoriossa tekniikalla, jonka nimitys on kaasukromatografia.

Kromatografi paljastaa näytteen kemialliset sidokset, joten herkästi syttyvän nesteen tyyppi selviää tutkimuksessa.

Pääasiassa maaperästä tai kemiallisesta materiaalista koostuvien palonäytteiden kemiallista analyysiä säilytetään jääkaapissa tai pakastimessa.

Muutoin pienet organismit pilkkoontuvat tai näytteet käyvät alkoholiksi, joka vääristää analyysin tuloksia. Nestenäytteitä etsitään palopaikalta palokoirilla.

Vaihe 4: Rikos lavastetaan uudelleen

Tutkijat etsivät siis ensin syttymispaikan, keräävät teknisiä todisteita ja määrittävät tulipalon tahallisuuden, ja sen jälkeen tapaus voidaan lavastaa uudelleen.

Tässä tulipalotutkinnan viimeisessä vaiheessa voidaan määrittää oletettujen tuhopolttajien lukumäärä, ellei epäiltyjen määrää ole saatu rajattua aiemmilla tutkimuksilla.

Tutkijat tekivät esimerkiksi Scandinavian Starin tapahtumista minuuttien tarkkuudella edenneen rekonstruktion, jonka perusteella he sulkivat pois sen vaihtoehdon, että aiemmin tuomittu pyromaani Erik Mørk Andersen olisi voinut sytyttää palot yksin.

Silminnäkijät kuullaan

Silminnäkijöiden todistuksia käytetään aikajanan laatimiseen tulipalon etenemisestä. Moderneissa tulipalotutkimuksissa käytetään myös videotallenteita sekä hälytyssireenien
ja kuluntarkistuspisteiden tietoja.

Hälytysjärjestelmän lokitiedot kertovat ajankohdista sekä liikkeistä sen perusteella, mitkä hälyttimet laukesivat ensin, ja syttymispaikkaa saadaan rajattua.

Eri aikaan lauenneista palohälyttimistä voidaan päätellä, mihin suuntaan tulipalo on edennyt.

Rikollisen reitti piirretään

Ajankohtien määrittämisen jälkeen tutkijat voivat ryhtyä päättelemään palon sytyttäjän reittiä palopaikalle ja sieltä pois.

Syttymispaikalle pääsy saattaa vaatia esimerkiksi avaimen, mikä rajaa taas epäiltyjen joukkoa.

Sytyttäjän valitsema reitti voi paljastaa myös sen, tunteeko hän rakennuksen tai tässä tapauksessa Scandinavian Star -autolautan.

Motiivit määritetään

Rikospaikan lavastaminen rajaa epäiltyjen joukon pienemmäksi, ja tutkimuksia voidaan jatkaa edelleen selvittämällä mahdollisia motiiveja tai alibeja.

Todistustaakka kasvaa yhä raskaammaksi, jos vaikkapa rekonstruktiolla rajatun epäillyn vaatteista löytyy jälkiä noesta tai herkästi syttyvistä nesteistä.