Alonso de Mendoza/Metropolitan Museum of Art/Archive.com/shutterstock

Maalauksissa penikset ovat kasvaneet jatkuvasti jo 600 vuotta

Renessanssin aikaan penikset esitettiin maalaustaiteessa katkenneen lyijykynän kokoisina, mutta uuden tutkimuksen mukaan peniksen koko on kasvanut kankaalla jatkuvasti. Kasvu on ollut niin rajua, että tutkijat ovat siitä jo huolissaan.

Peniksen ”ihannepituus” näyttää kasvaneen viimeisten 600 vuoden aikana. Tähän tulokseen tulivat turkkilaistutkijat käytyään läpi peniksen kokoja maalauksissa vuosilta 1394–2019. Tutkimuksen tulokset julkaistiin arvostetussa lääketieteen alan BJU International -lehdessä.

Siinä missä renessanssin aikaan ja muutama sata vuotta vielä siitä eteenpäinkin taiteilijat suosivat pienempää penistä, ”taiteessa esitetty peniksen koko kasvoi merkittävästi siirryttäessä nykytaiteen aikakaudelle ja 2000-luvulle”, selittää urologian professori Ege Can Serefoglu Biruni-yliopistosta Istanbulista.

Tutkijat tekivät kokovertailua

Serefoglu tiimeineen aloitti keräämällä yhteensä 232 alastomia miehiä esittävää maalausta aina renessanssin ajalta nykypäivään asti. Tutkijaryhmä olisi mielellään ottanut tutkimukseen mukaan vieläkin vanhempia teoksia, mutta kirkon vaikutuksen vuoksi renessanssia edeltävältä ajalta on säilynyt vain hyvin vähän alastomia miehiä esittäviä töitä.

Maalauksissa penikset ovat jatkuvasti suurentuneet

Aatamin luominen Sikstuksen kappelissa
© Alonso de Mendoza

Aatamin luominen – Michelangelo (noin 1511)

Sikstuksen kappelin kattoon maalattu maailmankuulu fresko esittää Aatamin eli ensimmäisen ihmisen luomista. Jumala näyttää kuitenkin antaneen Aatamille erittäin pienen peniksen, mikä on hyvin linjassa sen kanssa, minkä kokoisena elin yleensä renessanssin aikaisissa töissä esitetään.

Degas'n Alaston mies
© Metropolitan Museum of Art

Alaston mies – Edgar Degas (1858)

Kuuluisa ranskalaistaiteilija loi tutkielmansa miehen ruumiista opiskellessaan taidetta Pariisissa. Tuon ajan vallitseva taidesuuntaus oli realismi, mikä heijastui myös ihmiskehon ja esimerkiksi peniksen koon esittämiseen.

David ja Eli – Lucian Freud (2004)
© Archive.com

David ja Eli – Lucian Freud (2004)

Brittitaiteilija Lucian Freud maalasi vuonna 2004 teoksen ystävästään ja avustajastaan David Dawsonista ja omasta koirastaan. Ei ole tiedossa, esitetäänkö Dawsonin penis kuvassa oikean kokoisena vai ottiko tekijä kenties hieman taiteellisia vapauksia.

Perusteellisen tutkimuksen jälkeen tutkijaryhmä hylkäsi löytämistään alastonkuvista 72, koska niissä penis esitettiin joko erektiossa tai kuvassa oli lapsen penis. Näin tutkijoille jäi analysoitavaksi 160 aikuisen miehen penistä esittävää kuvaa.

Tarkkoja mittaustuloksia saadakseen tutkijat kehittivät oman mittataulukkonsa, jossa peniksen kokoa verrattiin joko korvan kokoon, tai jos korva ei ollut maalauksessa selvästi näkyvillä, nenän kokoon.

Kaikki maalausten kasvot noudattivat kultaista leikkausta, taiteessa yleisesti jo antiikin ajoista käytettyä sommittelun sääntöä. Tämän perusteella tutkijat pystyivät päättelemään peniksen koon vertaamalla sitä korvaan tai nenään, koska he tiesivät, että ne oli maalattu tarkassa suhteessa toisiinsa.

Keskipituus kasvanut merkittävästi

Maalaukset analysoituaan tutkijaryhmä tuli siihen tulokseen, että penisten keskipituus oli kasvanut merkittävästi maalauksissa 1950-luvulta eteenpäin aiempiin vuosisatoihin verrattuna. 2000-luvun maalauksia tutkittaessa keskipituus oli edelleen kasvanut.

Tulokset olivat linjassa tutkijoiden teorian kanssa:

”Tiedetään, että Antiikin Kreikassa ja renessanssin aikana ihanteena oli pieni penis. Nykytaiteen aikakaudella penisten keskimitta on pidentynyt samalla, kun yhteiskunnan näkemys peniksen ihannekoosta on muuttunut”, Serefoglu selittää.

Tutkijat varoittavatkin, että taiteessa on syytä välttää esittämästä epärealistisen suuria peniksiä. Siittimien koon suurentuminen johtuu mahdollisesti pornon yleistymisestä, koska pornossa penikset ovat keskimääräistä reilusti isompia. Tämä voi pahimmassa tapauksessa vaikuttaa miesten itsetuntoon ja tyytyväisyyteen omaan peniksen kokoon.

”Miesten ei tulisi pitää pornonäyttelijöiden peniksiä normaalikokoisina eikä keskittyä liikaa oman elimensä kokoon”, Serefoglu toteaa.