Wassily Kandinsky/Public Domain
Komposition V

Kuka maalasi ensimmäisen abstraktin taulun?

Perinteiset muotokuvat ja maisemamaalaukset saivat väistyä, kun venäläinen taiteilija alkoi 1900-luvun alussa pohtia, että taiteen ei tarvitse kuvata asioita niin kuin me ne näemme.

”Se on todella maailman ensimmäinen abstrakti maalaus, sillä tuolloin yksikään taiteilija ei maalannut abstraktilla tyylillä. Historiallinen teos, toisin sanoen.”

Näin kirjoitti venäläinen taiteilija ja taideteoreetikko Wassily Kandinsky vuonna 1935 yhdestä varhaisemmasta maalauksestaan galleristilleen New Yorkissa. Sanat eivät olleet tuulesta temmattuja, sillä monet taidehistorioitsijat pitävät Kandinskya 1900-luvun alussa syntyneen abstraktin taiteen isänä.

Uusi taidesuuntaus syntyy

Teos, josta Kandinsky kirjeessään puhuu, on Komposition V. Hän esitteli maalauksensa näyttelyssä Münchenissä vuonna 1911, ja Komposition V on siten ensimmäinen abstrakti maalaus, joka tavoitti laajan yleisön.

Maalaus oli ruumiillistuma uudelle taideilmaisulle – abstraktille taiteelle – jota Kandinsky oli itse käsitellyt vuonna 1909 kirjoittamassaan manifestissa. Siinä hän kuvaili uutta taidesuuntausta ja selitti sen aatteellista perustaa.

Manifestin pääkohta oli, että abstrakti taide luo visuaalisen kielen, kuten kuvioiden, värien ja viivojen, avulla kompositioita, jotka eivät ole sidoksissa ulkopuoliseen maailmaan.

Komposition V

Natsit varastivat ja tuhosivat kolme Kandinskyn teosta 1930-luvulla, mutta Komposition V pelastui.

© Wassily Kandinsky/Public Domain

Muita abstrakteja taiteilijoita

Kandinskyn maalatessa Komposition V:tä kuitenkin myös muut taiteilijat tuottivat teoksia, jotka sisälsivät nykyään abstraktiin taiteeseen liitettyjä elementtejä.

Vaikka monet siis pitävätkin Kandinskya jopa ensimmäisenä abstraktina taiteilijana, asia ei ole niin yksiselitteinen, sillä uudet taidesuuntaukset syntyvät yleensä vähitellen ja kehittyvät usein kollektiivisesti tiettyyn taideilmaisun suuntaan.

Abstraktin taiteen edelläkävijöinä voidaan pitää muun muassa sellaisia taiteilijoita kuin Hilma af Klint, Robert Delaunay, Mihail Larionov, Natalia Gontšarova ja Kasimir Malevitš.

LUE MYÖS: Jackson Pollock: rattijuoppo roiskemaalari mullisti taidetta