Miksi hotelleissa on Raamattuja?

Miksi monissa hotelli­huoneissa on Raamattu?

Raamattua pidettiin hotellivieraille sopivana luettavana.

Yhdysvaltalainen Inter­national Bible Association alkoi myydä Raamattuja hotelleihin vuonna 1823 levittääkseen kristinuskon sanomaa. Hotellivieraita pidettiin hyvänä kohderyhmänä, sillä he olivat usein yksin ja kaipasivat oletettavasti ”tervehenkistä” ilta­lukemista.

Vuonna 1899 gideonien kristillinen järjestö alkoi jakaa Raamattuja maksutta hotelleihin aluksi Yhdysvalloissa ja myöhemmin muuallakin maailmassa. Nykyään gideonit jakavat hotelleihin ­vuosittain kaikkiaan noin 80 ­miljoonaa Raamattua 190 eri maassa.