Musée Antoine Lécuyer

Historian pikakurssi: Kuka oli filosofi Rousseau?

”Ihminen on syntynyt vapaaksi”, Rousseau sanoi. Mutta kuka hän oikeastaan oli? Lue tärkeimmät sveitsiläis-ranskalaisesta filosofista – se vie vain viisi minuuttia.

Jean-Jacques Rousseau (1712–1778): Elämä

Syntyi: Genevessä Sveitsissä.

Opinnot: Geometriaa, filoso­fiaa, tähtitiedettä ja musiikkia.

Ammatti: Filosofi, säveltäjä, Ranskan Venetsian-suurlähetystön sihteeri.

Tunnetuin teos:Émile, jossa Rousseau esittelee teoriansa lastenkasvatuksesta.

Perhe: Naimisissa, viiden lapsen isä. Kaikki lapset annettiin kuitenkin orpokotiin.

Rousseau: Tärkeimmät ajatukset

Rousseau eli ”elämänsä lyhyen onnellisen ajan” Ranskassa Les Charmettes -huvilassa rouva de Warensin kanssa.

© Mamsnyg.com & Chris Bertram

Sivistys on haitallista!

Luonnontilassa ihminen eli vaatimatonta ja vapaata elämää. Ajan mittaan ihmisille kehittyivät järki ja kyky ­yhteistyöhön, jotka mahdollistivat paremman elämän.

Yhteistyö synnytti kuitenkin myös turhia tarpeita: kun ihminen vertasi itseään toisiin, ­ilmaantui ahneutta ja vallanhimoa.

Tasa-arvo antaa vapautta

Luonnontilaan ei voi palata, mutta ihmisen on järjestettävä yhteiskunta niin, että kaikki voivat olla mahdollisimman vapaita.

Modernissa yhteiskunnassa vapaus on mahdollista vain, jos kaikki elävät noudattaen yhtä, kaikille samaa lakia. Yhteiskunnan tärkeimmät tehtävät ovat varmistaa yhteisyyden kautta yksilön vapaus, tasa-arvo ja omaisuus.

Lasten tulee kehittyä luonnollisesti

Vapaa yhteiskunta vaatii vapaita kansalaisia. Vapautta opitaan ­kasvatuksen kautta. Kasvatuksen tärkeimmät periaatteet ovat, että aikuisen pitää vaikuttaa lapseen mahdollisimman vähän, koska lapsi on luonnostaan täydellinen.

Varhaisvuosina kasvattajan on varmistettava lapselle suuri fyysinen vapaus, jotta lapsi oppii hallitsemaan omaa kehoaan.

12-vuotiaana lapsen on ryhdyttävä opettelemaan abstraktia ajattelua. Oppiminen ei tapahdu kirjojen vaan omien kokemuksien kautta.

Aikuisen on kannustettava nuorta muodostamaan oma käsityksensä riippumatta muista. Samalla nuoren on opittava tuntemaan sympatiaa ja ottamaan muut huomioon. Tärkeintä on, että nuori oppii ajattelemaan itse.

Rousseaun teoriat olivat vastoin aiempia käsityksiä, joiden mukaan lapsi tuli muokata hänelle kuuluvaan rooliin. Uudet ajatukset heijastelivat 1700-luvun muuttuvaa ja ennakoimatonta modernia maailmaa.

3 Rousseaun elämän käännekohtaa

  • Pikkupoikana Rousseau piti siitä, kun hänen isänsä luki hänelle iltasaduksi ­seikkailukertomuksia. Jonkin ajan kuluttua ne vaihtuivat antiikin klassikoihin.

  • 20-vuotiaana Rousseau muutti asumaan 13 vuotta vanhemman, vauraan aatelis­naisen ­Françoise-Louise de Warensin luo. Tästä ­tuli Rousseaun opastaja ja suuri rakkaus.

  • Rousseaun ura filosofina oli huipussaan hänen ollessaan nelissäkymmenissä, jolloin hän julkaisi ­tärkeimmät teoksensa. Ne saivat suuren suosion, ja kollegat ihailivat häntä.

...ja aallonpohja

  • Vainoharhaisuus vaivasi Rousseauta tämän elämän loppuvaiheessa, ja hän uskoi kollegoidensa vihaavan häntä. Se tuhosi monia läheisiä ystävyyssuhteita.

Rousseau vaikutti kasvatukseen

Rousseaun kirja Émile loi pohjan saksalaisille teorioille leikistä ja liikkumisesta osana kouluopetusta 1800-luvulla.

Hänen käsityksensä toteutuivat erityisesti 1960-luvun ns. vapaassa kasvatuksessa, jolloin lapset saivat osallistua päätöksentekoon ja toteuttaa itseään.

Harva tietää Rousseausta...

Rousseau loukkaantui vakavasti vuonna 1776 törmäyksessä tanskandoggin kanssa. Hän oli kävelyllä Pariisissa, kun häntä vastaan tulivat kapealla kadulla ­hevosvaunut.

Hän hypähti ­sivuun väistääkseen vaunuja, mutta silloin hän jäikin vaunujen rinnalla juosseen ison koiran alle.

Rousseau sai aivotärähdyksen ja ehkä pysyvän aivovaurion. Tutkijat ovat arvelleet, että hänen kuolemansa kaksi vuotta myöhemmin saattoi johtua törmäyksen jälkiseurauksista.