International Institute of Social History
Karl Marx

Filosofi ennusti vallankumouksen

Preussilaissyntyinen filosofian oppilas kirjoitti kärkeviä tekstejä teollistumisen aikaansaaman varallisuuden epäoikeudenmukaisesta jakautumisesta ja uuden työväenluokan epäinhimillisistä oloista. Ajatukset uudesta, radikaalista poliittisesta järjestelmästä ajoivat hänet pian pakosalle.

Karl Marx alkoi nuorena radikaalina filosofian opiskelijana kirjoittaa Preussin konservatiivista hallitusta arvostelevia artikkeleita Rheinische Zeitung -lehteen.

Kun lehti kiellettiin, Marx muutti Pariisiin ja löysi siellä kanavakseen uuden toisinajattelevien lehden, mutta viranomaiset lakkauttivat pian myös sen.

”Kaikkien maiden proletaarit, liittykää yhteen!” Marxin ja Engelsin Kommunistisen manifestin viimeinen virke.

1840-luvun alkupuolella Marx tutustui Friedrich Engelsiin, joka oli Britanniassa asuvan saksalaisen tehtailijan poika.

Miehet muuttivat myöhemmin Brysseliin, missä he liittyivät salaiseen sosialistiseen yhdistykseen.

He alkoivat yhdessä kirjoittaa tekstiä, joka julkaistiin vuonna 1848 nimellä Kommunistisen puolueen manifesti. Nykyisin se tunnetaan nimellä Kommunistinen manifesti.

Das Kapital eli Pääoma oli Marxin pääteos. Sen kaksi seuraavaa osaa julkaistiin vasta hänen kuolemansa jälkeen.

© Zentralbibliothek Zürich

Vallankumousta ennustanut manifesti ei sinänsä ollut syy useissa Euroopan maissa virinneisiin poliittisiin levottomuuksiin, mutta sen vuoksi Marx joutui pakenemaan kaupungista toiseen, kunnes hän asettui perheineen Lontooseen.

Marx kirjoitti koko loppuelämänsä yhä lehtiin samalla kun hän työsti kirjaansa Pääoma. Hän ehti julkaista siitä ensimmäisen osan ennen kuolemaansa vuonna 1883, ja Engels toimitti sen kaksi seuraavaa osaa.

Maalta kaupunkiin

1800-luvulla tapahtuneen teollistumisen myötä monet muuttivat maalta omavaraistaloudesta kaupunkiin palkkatyöläisiksi.

Taloudelliset erot eri yhteiskuntaluokkien välillä kasvoivat, kun tehtailijat rikastuivat tehokkaan teollisen tuotannon ansiosta mutta tehtaiden työntekijät pystyivät tuskin elättämään itseään ja perheitään.

Friedrich Engels oli nähnyt tehdastyöläisten arkea lähietäisyydeltä isänsä tekstiilitehtaassa Manchesterissa, ja hän kuvaili sitä kirjassaan Työväenluokan asema Englannissa.

Tehtailijat tienasivat omaisuuksia, mutta tehdastyöläiset olivat 1800-luvulla ja 1900-luvun alussa yleensä rutiköyhiä.

Shutterstock

Monissa Euroopan maissa syntyi konservatiivisia hallituksia vastustavia liikkeitä, jotka halusivat saada aikaan yhteiskunnallisia muutoksia joko poliittisten uudistusten tai vallankumouksen avulla.

Marxin visio kommunistisesta yhteiskunnasta, jossa työväestö ottaa vallan, nousi merkittävään asemaan näissä uudistuksia ajavissa piireissä.

Mitä sitten tapahtui?

Ranskan antauduttua Saksalle vuosina 1870–1871 käydyn sodan päätteeksi pariisilaiset nousivat kapinaan ja perustivat vallankumouksellisen Pariisin kommuunin.

Marx alkoi kirjoittaa aateveljilleen näkemyksiään siitä, kuinka näiden tulisi toimia, mutta teksti ei ehtinyt painoon ennen kuin Ranskan hallituksen joukot kukistivat Pariisin kommuunin toukokuussa 1871.

  • 1885: Kaksi vuotta Marxin kuoleman jälkeen julkaistiin hänen pääteoksensa Pääoman toinen osa, jonka oli toimittanut Friedrich Engels. Engels toimitti myös kolmannen osan, joka julkaistiin vuonna 1894.
  • 1917: Bolševikit ottivat vallan Venäjällä ja alkoivat rakentaa muun muassa Marxin kommunistisille ajatuksille rakentuvaa politiikkaa. Lenin oli kuitenkin sitä mieltä, että yhteiskunta tarvitsee johtavan eliitin.
  • 1919: Ensimmäisen maailmansodan jälkeen Marxin synnyinmaa Saksa sai ensimmäinen sosiaalidemokraattisen johtajansa, Friedrich Ebertin. Natsit kielsivät sosiaalidemokraattisen puolueen vuonna 1933.