Keskiajan kirjasta löytyi lapsen piirros

Keskiajan ja nykyajan lasten välillä ei ole eroa: he piirtävät samalla tavalla. Se selviää 1400-luvun kirjasta löytyneestä piirroksesta.

On vaikeaa sanoa varmasti, taluttaako piirroksen mies lehmää vai hevosta. Miehen puuttuva yläruumis ja hahmojen isot päät viittaavat siihen suuntaan, että piirros on lapsen käsialaa.

© LJS 361, Kislak Center for Special Collections, Rare Books and Manuscripts, University of Pennsylvania Libraries folio 26r.

Mies hoitamassa lehmäänsä. Tämän kaltaiseen piirrokseen voisi hyvinkin törmätä missä tahansa päiväkodissa. Nyt tutkittu piirros eroaa niistä kuitenkin yhdessä suhteessa: se on nimittäin satoja vuosia vanha.

Tutkimuksessa, jossa ensimmäistä kertaa käytettiin psykologian keinoja yhden keskiaikaisen kirjan piirrosten analysointiin, selvisi, että piirrokset ovat lapsen käsialaa.

Apua lapsipsykologeilta

Deborah Thorpe, joka on Yorkin yliopiston Kroonisten sairauksien ja häiriöiden keskuksen tutkija, oli alun perin uppoutunut aivan toiseen tutkimushankkeeseen, kun hän löysi Napolista peräisin olevan vanhan kirjan marginaaleista pieniä töherryksiä ja kiinnostui niistä.

Töherrykset muistuttivat pitkälti lasten piirroksia. Thorpe kertoo, että tällaisia lapsellisia piirroksia tapaa usein keskiaikaisten kirjojen marginaaleista, mutta ne ovat useimmiten aikuisten tekemiä.

Hän pyysi usean lapsipsykologin analysoimaan löytämänsä piirrokset. Psykologit arvioivat, että piirrokset olivat noin 6–8-vuotiaan lapsen tekemiä.

Lasten piirrokset eroavat aikuisten piirroksista

”Psykologeilla on tiettyjä ehtoja, joiden on täytyttävä, jotta piirrosta voidaan pitää varmuudella lapsen tekemänä. Niihin kuuluvat esimerkiksi pitkänomaiset muodot, keskittyminen hahmon päähän ja yläruumiin puuttuminen", sanoo Deborah Thorpe ja lisää, että piirrokset ovat ratkaiseva todiste kirjojen ja lasten suhteesta keskiajalla:

”Ne osoittavat, että lapset olivat tuolloinkin luovia. He rakastivat leikkimistä, oppimista ja mielikuvituksensa käyttämistä – aivan niin kuin nykyajan lapsetkin."