Apocalypto luo väärän kuvan mayoista

Elokuva-arvostelu: Apocalypto: Kolumbuksen Amerikkaan tulon aikoihin sotaisat mayaintiaanit hyökkäävät viidakkokylään tappamaan ja ottamaan orjia uhrimenoihinsa.

Uhrasivatko mayat ihmisiä?

Kyllä! Se tapahtui kuitenkin jo 600-700 vuotta ennen elokuvan tapahtuma-aikaa. Mayojen kulttuuri oli kukoistavimmillaan 800- ja 900-luvuilla, jolloin mayat kävivät jatkuvia sotia naapuriheimoja vastaan. Sotavankeja teloitettiin suurissa virallisissa seremonioissa. Amerikassa tapahtui ihmisuhrausta vielä 1500-luvulla, mutta asialla olivat asteekit, jotka uhrasivat vankejaan lepytelläkseen jumaliaan.

Ovatko elokuvan pyramidit realistisia?

Eivät! Pyramidien koristelu on sekoitusta eri tyylilajeista tuhannen vuoden ajalta. Niissä on vaikutteita niin mayoilta, asteekeilta kuin muiltakin Väli-Amerikan intiaanikulttuureilta. Elokuvassa orjat valmistavat kalkista laastia, jolla he verhosivat pyramidit, mutta mayojen pyramideja eivät rakentaneet orjat. Pyramidien rakentaminen oli uskonnollinen toimitus, joka kesti sukupolvia ja johon tavalliset kansalaiset osallistuivat tuomalla paikalle maa-ainesta. Kun maakumpu oli riittävän korkea, ammattilaiset peittivät sen kivillä ja kalkilla

Elokuvan tapahtumat sijoittuvat 1500-luvulle, jolloin mayayhteiskunta oli liian heikko rakentaakseen niin suuria rakennelmia. Asteekit ahdistelivat aiemmin mahtavaa valtakuntaa, ja se joutui puolustautumaan linnoitetuissa kaupungeissa aggressiivista vihollista vastaan.

Käyttivätkö mayat eläviä ihmisiä maalitauluina?

Ei! Elokuvan dramaattisimmalle kohtaukselle, jossa päähenkilö Jaguaaritassu joutuu maalitauluksi, ei ole perusteita todellisuudessa. Mitkään tunnetut lähteet eivät kerro ihmisten käyttämisestä
maalitauluina.