LikaKr
Arkeologi

Tietävätkö arkeologit koskaan mitään varmaa?

Arkeologiassa on kyse entisaikojen ihmisten toiminnan paljastamisesta. Mutta miten on mahdollista sanoa mitään varmaa muutaman ruukunpalasen ja luurangon perusteella? Eikö se ole pohjimmiltaan pelkkää arvailua?

Arkeologia voi kertoa meille paljon menneisyydestä, mutta tieteenlajilla on myös rajoituksensa ja epävarmuutensa.

Fysiikan, kemian ja matematiikan kaltaisilla tieteenaloilla voidaan tehdä kokeita, jotka voidaan toistaa ja todentaa, mutta arkeologit voivat harvoin sanoa mitään yhtä varmasti.

Arkeologit pyrkivät usein paljastamaan ajan myötä syntyneitä kehityskaaria ja prosesseja, joita voidaan harvoin todentaa kuten luonnontieteissä.

Lopullisen totuuden tavoittelun sijaan arkeologit työskentelevät tieteellisesti hypoteesien ja todennäköisyysarvioiden avulla.
Arkeologit kehittävät siis havaintojensa ja tietojensa perusteella hypoteesin ja testaavat sen todennäköisyyttä.

Esimerkiksi arkeologit Helge Ingstad ja Anne Stine Ingstad esittivät hypoteesin, että viikingit olivat käyneet Pohjois-Amerikassa, kun he tutkivat 1960-luvulla Kanadassa joitakin rakennuksia, jotka muistuttivat viikinkitaloja.

Kun he löysivät lisää arkeologisia viikinkiesineitä, todisteet heidän hypoteesinsa puolesta lisääntyivät, ja nykyään hypoteesia pidetään vahvistettuna.

Arkeologi

Arkeologit voivat arvioida hypoteesiensa todennäköisyyttä vertaamalla uusia löytöjä aiempiin.

© LikaKr

Uudet havainnot muokkaavat "totuutta"

Koska arkeologit voivat harvoin tehdä lopullisia johtopäätöksiä, heidän hypoteesinsa ovat usein avoimia tulkinnoille ja tarkistuksille uusien löytöjen perusteella.

Esimerkiksi viime vuosina arkeologit ovat muuttaneet näkemystään neandertalilaisista, kun uudet arkeologiset löydöt osoittivat, että muinaiset ihmiset eivät olleet läheskään niin alkukantaisia kuin arkeologit aiemmin uskoivat.

On myös syytä muistaa, että arkeologia on kehittynyt valtavasti 1800-luvulta lähtien. Silloin ala oli täynnä harrastajia, jotka olivat kiinnostuneempia löydöistä kuin tieteellisistä menetelmistä.

Erityisesti viime vuosina arkeologit ovat alkaneet käyttää uusinta teknologiaa, mikä on johtanut moniin todennettavissa oleviin tieteellisiin menetelmiin. Näihin kuuluvat arkeologisten löytöjen ajoitusmenetelmät, kuten radiohiiliajoitus, jolla voidaan määrittää melko tarkasti esineen ikä.

Vaikka arkeologit voivat harvoin sanoa mitään sataprosenttisen varmasti, heidän tutkimuksensa on usein lähimpänä sitä tietämystä, mihin voimme yltää.