Satoja tapettiin arvoituksellisessa taistelussa

Arkeologit ilmoittavat ensimmäisen kerran, kuinka monta soturia kuoli ankarassa rautakauden taistelussa Tanskassa.

Paikalliset ovat keränneet luita 1960-luvulta asti Itä-Jyllannisa Tanskassa sijaitsevasta Alken Engestä.

Satoja ihmisiä kuoli ajanlaskumme alun tienoilla verisessä yhteenotossa germaaniheimojen välillä Tanskassa Itä-Jyllannissa, kirjoittavat tanskalaiset arkelogit PNAS-aikakauslehdessä.

”Meillä on varmaa näyttöä siitä, että ainakin 380 ihmistä tapettiin, mutta heitä voi olla jopa yli tuhat”, kaivausten johtaja Ejvind Hertz kertoo.

Suurin germaanien taistelu

Kaikki viittaa siihen, että kilpailevien heimojen välinen yhteenotto oli lajissaan ainutlaatuinen.

”Tuona aikana käytiin suuria taisteluja, mutta aina roomalaisia vastaan. Tämä taistelu on mahdollisesti suurin välienselvittely germaanisten heimojen välillä”, Hertz selittää.

Roomalaisillakin oli osuutensa asiassa, sillä taistelu oli kaikesta päätellen seurausta Rooman valtakunnan laajenemisesta.

Edetessään kohti pohjoista roomalaiset karkottivat Keski-Euroopan useita germaaniheimoja valloittamiltaan alueilta. Kun nämä vaelsivat pohjoiseen, he joutuivat taisteluihin muiden, Tanskassa asuneiden germaanien kanssa.

DNA-tuloksia odotellaan

Vaikka arkeologeilla on jo käsitys siitä, mitä taistelukentällä tapahtui noin 2 000 vuotta sitten, paljon on myös vielä selvittämättä. Ei esimerkiksi tiedetä varmasti, mistä taisteluun osallistuneet germaaniheimot olivat peräisin.

”Olemme lähettäneet luita DNA-analyyseihin ja toivomme, että saamme pian tuloksia” Ejvind Hertz sanoo.