Shutterstock
Rekikoira, Grönlanti, ikivanha

Grönlannin rekikoirat ovat ikivanhaa perua

Itä-Siperiasta löydetyt luut todistavat, että vetokoiria käytettiin saaliin kuljettamiseen jo 9 500 vuotta sitten.

Grönlantilaisten rekikoirien perimän uudet tutkimukset osoittavat, että rotu on paljon aiemmin luultua vanhempi.

Tähän asti vallinneen käsityksen mukaan rekikoirarotu sai alkunsa suunnilleen ajanlaskun alussa, mutta uusien tietojen valossa niiden alkuperä ulottuukin ainakin 7 500 vuotta ajanlaskun alusta taaksepäin.

Tutkijat vertasivat nykyisten rekikoirien perimää 9 500 vuotta vanhoista koiranluista saatuun perimään, joka oli peräisin Žohovinsaarilta Itä-Siperian mereltä.

Tutkimuksissa paljastui, että nykyiset Grönlannin rekikoirat ovat lähes identtisiä tuhansia vuosia sitten eläneiden lajitovereidensa kanssa:

”Analyysimme osoitti, että koirat, joista luut olivat peräisin, olivat läheistä sukua nykyajan rekikoirille. Tämä on tärkeä havainto jo siksi, että se muuttaa käsitystämme siitä, milloin ihmisten ja koirien yhteiselo on saanut alkunsa”, selittää tutkija Mikkel Holger Strander Sinding Dublinin Trinity Collegesta.

Slædehund, Grønland, rigtig slæde, oldgammel

Grönlantilaiset käyttävät vielä nykyäänkin koiria rekien vetämiseen.

© Shutterstock

Koirat kuljettivat jääkarhuja ja poroja

Vanhojen koiranluiden lisäksi tutkijat löysivät myös jäännöksiä, joiden uskotaan olevan peräisin koirien vetämästä reestä. Rekiä käytettiin luultavasti metsästyssaaliiden, kuten jääkarhujen ja porojen, kuljettamiseen.

Tutkijat arvelevat, että työnjako oli sama kuin nykyäänkin eli että ihminen metsästi riistan ja koirat kuljettivat sen.

Tutkimusten perusteella Strander Sinding sanoo, että nyt huomiota tulisi kiinnittää Grönlannin rekikoirien säilymiseen:

”Aikana, jolloin alkuperäiskansat ja -kulttuurit ovat uhattuina, on hienoa nähdä, että koiria käytetään edelleen perinteisiin tarkoituksiin”.