Uusi teoria: Täällä varhaiset ihmislajit kohtasivat

Nykyihmisten esivanhemmat, neandertalilaiset ja denisovanihmiset saivat yhdessä lapsia. Nyt tutkijat uskovat selvittäneensä, missä ihmislajit kohtasivat.

Neandertalilaisen mallinnus
© Shutterstock

Nykyään maapallolla on vain yksi ihmislaji, mutta näin ei ollut aina.

Vielä muutama kymmenentuhatta vuotta sitten Homo sapiens jakoi maailman kahden muun ihmislajin, neandertalin- ja denisovanihmisen, kanssa. Lajien välinen kanssakäyminen oli niin tiivistä, että naapurilajien geenejä on yhä lähes kaikkien ihmisten perimässä.

Tähän asti on ollut epäselvää, missä päin maailmaa Homo sapiensin, neandertalilaisten ja denisovanihmisten tiet kohtasivat.

Nyt saksalaisen Kölnin yliopiston ja iranilaisen Teheranin yliopiston tutkijat ovat kartoittaneet reitin, jota pitkin neandertalilaiset levittäytyvät Euroopasta kohti Aasiaa, ja paikantaneet alueen, jossa ihmislajit todennäköisesti ovat kohdanneet. Tutkimus on ilmestynyt IFLScience-julkaisussa.

Neandertalilaisten muuttoreittiä lähettiin määrittämään sen mukaan, mistä paikoista on löydetty heidän käyttämiään kivityökaluja.

Kivityökalujen löytöpaikat syötettiin tietokonemalliin, joka ehdotti erilaisia muuttoreittejä muun muassa tuolloisten ilmasto-olosuhteiden ja maantieteellisten tekijöiden perusteella. Yksi mahdollinen reitti olisi kulkenut Siperian poikki, mutta neandertalilaiset tuskin olisivat selviytyneet sikäläisessä ilmastossa.

Toinen reitti on niin sanottu Kaspian käytävä eli pieni maakaistale Kaspianmeren eteläpuolella nykyisessä Iranissa.

Neandertalilaiset nousevat nykyihmisen rinnalle

Ihmisten, eläinten ja kasvien kohtauspaikka

Kaspianmeren ja Elbursvuorten välissä olevalla vyöhykkeellä oli 57 000–71 000 vuotta sitten runsaslajinen kasvisto ja eläimistö. Nyt näyttää siltä, että siellä olivat oivat olosuhteet myös ihmislajien yhteiselämälle.

Det Kaspiske Hav

Kaspian meren etelärannikko on saattanut olla se paikka, missä Homo sapiens, denisovanihmiset ja neandertalilaiset löysivät toisensa 57 000-71 000 vuotta sitten.

© Shutterstock

”57 000-71 000 vuotta sitten vallinneiden lämpötilojen ja sademäärien perusteella uskomme, että tämä oli paikka, jossa neandertalilaiset ja muut ihmislajit kohtasivat”, tutkijat kirjoittavat.

Tutkijoiden mukaan on hyvin todennäköistä, että nykyisen Iranin pohjoisosa oli alue, jossa ihmislajien geenit sekoittuivat.

Tutkijat kuitenkin korostavat, että kyseessä on vasta teoria. Sen vahvistamiseksi täytyy alueelta löytää ihmislajien jäännöksiä. Tähän asti heidän olemassaolonsa alueella on voitu päätellä vain löydettyjen kivityökalujen perusteella.