Neandertalilaiset osasivat puhua

Tutkimuksissa löytyy aina vain enemmän yhtäläisyyksiä meidän ja neandertalilaisten välillä. Nyt tutkijaryhmä lisäisi joukkoon puheen ja kuuloelimet.

Tutkijat ovat arvuutelleet vuosikymmeniä, olivatko neandertalilaiset liian kehittymättömiä puhuakseen vai pystyivätkö he kommunikoimaan sanallisesti lajitoveriensa ja nykyihmisen kanssa.

Espanjalais-amerikkalainen tutkijaryhmä uskoo löytäneensä vastauksen ensimmäiseen kysymykseen uusien tutkimusmenetelmien avulla.

Ryhmä kuvasi neandertalinihmisten kalloja ja laati niiden korvan rakenteista 3D-malleja, jotka analysoitiin nykyaikaisella biotekniikalla. Sitten tuloksia verrattiin nykyihmisten 50 000 vuotta vanhojen kallojen vastaavanlaisiin malleihin.

Tutkijat päättelivät, että neandertalilaisen (oikealla) sisäkorva oli samanlainen kuin nykyihmisellä.
https://www.binghamton.edu/news/story/2903/neanderthals-had-the-capacity-to-perceive-and-produce-human-speech

© Mercedes Conde-Valverde

Kuulo ja puhe liittyvät yhteen

Tutkimuksissa ilmeni, että neandertalilaisilla ja Homo sapienseilla oli samanlaiset kuuloelimet. Toisin sanoen molemmat pystyivät rekisteröimään ihmisen tuottamia ääniä. Se on ensimmäinen edellytys verbaaliselle kommunikaatiolle.

”Emme tiedä, oliko neandertalilaisilla kieltä, mutta ainakin heillä oli anatomiset edellytykset puhua kuten me”, paleoantropologi Mercedes Conde-Valverde Alcalan yliopistosta kertoo.

”Jos kuulisimme neandertalilaisten puhuvan, emme toki ymmärtäisi, mitä he sanovat, mutta meille olisi selvää, että he ovat ihmisiä”, Conde-Valverde sanoo.