Tom Björklund/University of Helsinki

Hampaiden kalina vei transsiin kivikaudella

Hikihän siinä tuli, kun suomalaistutkija testasi teoriaansa kulumista kivikautisissa hirvenhampaissa.

Kivikaudella pohjoisen ihmiset koristautuivat hirvenhampailla, ja esimerkiksi Venäjän Peurasaaren kivikautisista haudoista on löydetty runsaasti hirvenhampaista tehtyjä koruja. Tutkijat halusivat selvittää tarkemmin korujen merkitystä 5 000–10 000 vuotta sitten eläneille ihmisille ja oliko esimerkiksi niiden tuottamalla äänellä jokin merkitys.

Monissa hirvenhampaissa oli samantyyppisiä kulumia, jotka tutkittiin ensin tarkasti mikroskoopilla. Tutkija Riitta Rainio Helsingin yliopistosta päätti selvittää, olivatko kulumat saattaneet syntyä esimerkiksi ihmisen tanssiessa hirvenhampailla koristellussa vaatteessa.

Rainio pukeutui nahkaiseen vaatteeseen, johon oli ommeltu riveittäin hirvenhampaita, ja tanssi sitten yli kuusi tuntia saadakseen selville, syntyikö hampaisiin näin samanlaisia kulumia kuin kivikautisissa hirvenhampaissa oli. Tanssimisen jälkeen hampaat tutkittiin mikroskoopin alla.

Katso, miten tutkija tanssi kuusi tuntia:

Video

Hampaat soivat eri tavoin

Koe osoitti, että tanssiessa hirvenhampaisiin tulleet kulumat vastasivat kivikauden haudoista löydettyjen hampaiden kulumia. Rainio havaitsi lisäksi, että erilaisilla hampailla voitiin saada aikaan erikorkuisia ja -tyyppisiä ääniä.

Kivikaudella koruhampaiden kilinän ja kalinan tarkoitus saattoi olla johdattaa tanssiva ihminen transsiin ja yhteyteen henkien kanssa.