Borneosta löytyi maailman vanhin eläinmaalaus

Luolamaalaus kuvaa todennäköisesti sukupuuttoon kuollutta nautaeläintä ja on ainakin 40 000 vuotta vanha – eli se on maailman vanhin esittävä maalaus.

Tutkijat arvelevat, että maalaus kuvaa eläinlajia, joka on todennäköisesti kuollut sukupuuttoon.

Borneolaisen luolan maalausten uusissa tutkimuksissa on paljastunut maailman vanhin kuva eläimestä. Maalaus esittää jotakin nautaläintä, ja arkeologit ovat yhdessä geokemistien kanssa selvittäneet, että luolamaalaus on 40 000–50 000 vuotta vanha. Siten se on vanhin esittävä maalaus maailmassa.

Ajoitus tehtiin uraanin avulla

Luolamaalaus löydettiin vuonna 1994, mutta sen ajoittaminen on ollut hankalaa, sillä se on iältään niillä rajoilla, joilla radiohiiliajoitusta voidaan käyttää. Tutkijat ovatkin sen sijaan tutkineet maalauksen päällä olevia mineraalikerroksia.

Kerrokset ovat syntyneet vuosituhansien aikana kallionseinämää pitkin valuneen veden seuraksena. Ne koostuvat kalkista, joka sisältää pienen pieniä määriä uraanin isotooppeja. Radioaktiivinen uraani voidaan ajoittaa sen puoliintumisajan perusteella. Koska näitä kerroksia on myös maalauksen päällä, tutkijat voivat olla varmoja siitä, että maalaus on vanhempi kuin mineraalit.

Ensimmäiset luolamaalaukset tehtiin Aasiassa

Ajoitus todistaa myös sen, että figuratiiviset eli esittävät luolamaalaukset eivät syntyneet Euroopassa, jossa niitä tehtiin ensimmäisen kerran noin 32 000 vuotta sitten. Kun Borneon luolamaalaukset tehtiin, saarella vallitsi trooppinen ilmasto – ja samaan aikaan Eurooppa oli asumiskelvoton ja kilometrin paksuisen jääkerroksen peitossa.

Eurooppalaisissa ja aasialaisissa luolamaalauksissa esiintyy monia samankaltaisia aiheita. Aiemmin tutkijat ajattelivat, että se oli osoitus mannerten välisestä esihistoriallisesta yhteydestä, mutta viime vuosina – ja Borneon löydön ajoituksen myötä – teoria on todettu kiistanalaiseksi.