Miten joulusta tuli Japanissa kansanjuhla?

Japanilainen joulu on suuri kansanjuhla, johon kuuluvat joulupuut ja lahjat. Mistä tämä perinne alkoi?

Kristinuskon toivat Japaniin portugalilaiset, jotka perustivat sinne ensimmäisen kauppa-asemansa vuonna 1549. Heidän mukanaan tuli lähetyssaarnaajia, jotka alkoivat käännyttää japanilaisia katolisiksi. Heidän ponnistelujensa tulokset jäivät kuitenkin varsin vaatimattomiksi, ja nykyään vain noin prosentti Japanin kansasta tunnustaa kristinuskoa.

Kielletty joulu

Joulukin jäi vain hyvin pienen vähemmistön juhlaksi, ja kun kristinusko vuonna 1612 kiellettiin, joulua viettivät vain kakure kirishitan -nimellä kutsutut "salaiset kristityt".

Tilanne jatkui tällaisena 1900-luvun alkuun, jolloin Japani vähitellen avautui länsimaisille vaikutteille ja väestö kiinnostui etenkin amerikkalaisista jouluperinteistä.

Joulusta tulikin yksi ensimmäisistä uhreista, kun Japani liittyi toiseen maailmansotaan hyökkäämällä Pearl Harboriin vuonna 1942. Joulu luokiteltiin amerikkalaisuuden ilmentymäksi ja sen vietto kiellettiin.

Joulu palasi näyttävästi

Yhdysvaltalaiset olivat sodan jälkeen Japanin uudelleenrakentamisen johdossa, ja kulttuurivaikutukset tulivat ennen kaikkea Hollywood-elokuvien välityksellä. Niissä joulua kuvattiin romanttisen ihannoivasti.

Japanilaiset kiinnostuivat uudelleen jouluperinteistä, ja pian sodan jälkeen joulua alettiin jälleen viettää Japanissa, nyt entistä paljon näyttävämmin mutta ilman mitään uskonnollista sisältöä. Joulusta tuli maallinen kansanjuhla, johon kuuluivat uutta aikaa symboloivat joulupuut ja joululahjat.