Käyttöehdot

Hyvä käyttäjä

Pyrimme siihen, että sivusto on mahdollisimman korkeatasoinen, ja siksi sen aineistoa käydään läpi jatkuvasti ja tietoja tarkistetaan. Silti joskus saattaa käydä niin, että jokin virhe on jäänyt huomaamatta. www.Historianet.fi ei vastaa palvelussa olevan virheellisen, puutteellisen tai tulkinnanvaraisen tiedon käyttämisestä asiakkaalle mahdollisesti aiheutuvista vahingoista.

Ulkopuoliset linkit

Tämän sivuston tekstit, grafiikka, kuvat, ääni sekä muu sisältö on suojattu tekijänoikeuslailla. Bonnier Publications pidättää kaikki oikeudet sisältöön, mukaan lukien oikeuden hyödyntää sisältöä tekstin- ja tiedonlouhintaa varten, vrt. tekijänoikeuslain pykälä 11b ja DSM-direktiivin artikla 4.
Sivustossa www.Historianet.fi on linkkejä sivustoihin, jotka eivät ole Bonnier Publications International AS:n tuottamia. Emme vastaa toisen palveluntarjoajan palvelusta tai sisällöstä.

Tekijänoikeus

Ellei toisin ole mainittu, Historia on oikeudet kaikkeen sivustossa olevaan aineistoon. Aineistoa ei saa käyttää kaupallisiin tarkoituksiin. Sivuston aineistoa saa lainata ainoastaan, jos lähde on selvästi mainittu. Aineiston kaupallinen käyttö vaatii Historia hyväksynnän:
Bonnier Publications,
Historia,
PL 1005,
00241 Helsinki

Tietojen luovuttaminen

Bonnier Publications -konserni ja sen tytäryhtiöt tai liikekumppanit eivät luovuta käyttäjän tietoja yhtiöiden ulkopuolelle ilman käyttäjän lupaa muuten kuin alla mainituissa tilanteissa.
Jotkin sivustossa olevat palvelut on tuotettu yhteistyössä jonkin toisen yrityksen kanssa. Kun käyttäjä on rekisteröitynyt sivustoon ja käyttää tällaista palvelua, sekä Bonnier Publications -konserni että palvelun tuottanut yritys saa kyseisen palvelun yhteydessä kerätyt tiedot.

Lisäksi Bonnier Publications -konserni tekee yhteistyötä muiden yritysten kanssa. Kyseessä voi olla lähetysten käsittely ja toimittaminen, asiakastuki, maksusuoritusten käsittely tai tilastojen tekeminen. Nämä palveluntarjoajat saavat käyttöönsä käyttäjien henkilötietoja vain niiltä osin kuin se palvelun suorittamisen kannalta on tarpeellista. Yritysten on pidettävä tiedot salassa, eivätkä ne saa käyttää niitä muihin tarkoituksiin.

Käyttöehtojen muuttaminen

Näitä käyttöehtoja sovelletaan kaikkiin Bonnier Publications -konsernin ylläpitämiin palveluihin, jollei sopijapuolten välillä kirjallisesti toisin sovita. Bonnier Publications -konserni on oikeutettu muuttamaan näitä käyttöehtoja sekä mahdollisia palvelukohtaisia ehtoja ilmoitettuaan muutoksista palvelun sivuilla hyvissä ajoin ennen muutosten voimaantuloa.

Yhteystiedot

Bonnier Publications -konserni ottaa mielellään vastaan käyttöehtoja koskevia kommentteja. Yhteydenotot

Jos käyttäjä ei hyväksy ylläolevia ehtoja, hänen on poistuttava sivulta.

Ystävällisin terveisin

Historia/Bonnier Publications International AS