Historialliset aikajanat: Teollistumisen aika

Höyryllä ja öljyllä toimivat uudet koneet muuttivat maailmaa, ja suurvallat taistelivat maapallon luonnonvaroista uusin, julmin asein. Tutustu teollistumisen ajan pääpiirteisiin.

Teollistuminen alkoi Britanniasta

Maatalouden koneistuminen alkoi Britanniassa 1700-luvun puolivälissä, ja vuodesta 1810 alkaen teollistuminen lähti todella vauhtiin. Tuli uusia koneita ja kuljetusvälineitä, ja kautta Euroopan ihmisiä alkoi muuttaa maalta kaupunkiin tehtaisiin töihin.

Porvaristo kasvoi

Tehtaanomistajat, kauppiaat ja muut teollistumisen vaurastuttamat kansalaiset alkoivat vaatia poliittista päätösvaltaa, ja perustettiin kansankokouksia ja parlamentteja. Myös työväenluokka alkoi tulla tietoisemmaksi asemastaan ja haastaa porvariston valta-asemaa.

Suurvallat ottivat yhteen

Teollistuneessa maailmassa kilpailu siirtomaista ja luonnonvaroista oli ankaraa, ja suurvaltojen väliset jännitteet purkautuivat ensimmäisen maailmansodan verilöylyyn vuosina 1914–1918.